top of page

Het ontstaan van DREAM

“If you can dream it, you can do it!”

Wellicht ken je deze bekende uitspraak die wordt toegeschreven aan de bekende story teller / ondernemer Walt Disney. Daarmee zou hij verwijzen naar het feit dat al zijn successen ooit met een (eerste) droom begonnen. Een verhaal rond een muis als hoofdpersonage, uit de jaren 20 van de vorige eeuw.

Het was in het jaar 2008 dat binnen Atos een aantal mensen een andere droom hadden, de krachten bundelden en de eerste editie van het DREAM event realiseerden. Met “Een heldere kijk op requirements” werd blijkbaar geappelleerd aan een latente behoefte binnen de groep van Nederlandstalige requirements engineers.

DREAM werd uit zo uit een droom een feit; Dutch Requirement Engineering And Management.

image_edited.jpg

Onze geschiedenis

In de loop der jaren kreeg het initiatief steeds meer vorm. Er ontstond al snel een DREAMagazine. En na een aantal onregelmatige gehouden edities ontstond een vast jaarlijks ritme voor het DREAM Event; de eerste donderdag van oktober.

Al is de droom nog zo fraai en sterk; dat is nog geen garantie voor blijvend succes.

Welke factoren hebben daar dan wel aan bijgedragen:

 • het meerjarig betrokken raken van diverse partnerbedrijven

 • een groot onderling respect en vertrouwen

 • een diverse waaier aan relevante competenties bij de diverse leden van de diverse commissies

 • een stevige portie doorzettingsvermogen

 • overtuigingskracht bij eenieder om de droom steeds een stapje verder vorm te geven

 • bovenal de enorme portie passie voor het vakgebied bij al de betrokken professionals

Dat alles tezamen draagt er aan bij dat DREAM heeft kunnen uitgroeien naar zijn huidige vorm en uitstraling. Andere belangrijke succesfactoren van DREAM zijn de focus op de professional zelf (daarmee niet op organisaties) en op het delen van succesverhalen, praktijkverhalen. Het delen van nieuwe concepten met de nieuwsgierige professionals tijdens het jaarlijkse event.

 

De gekozen sprekers worden zo nodig uitgedaagd aandacht te besteden aan dit soort aspecten:

 • de probleemstelling waarmee de afdeling / het bedrijf / de keten te dealen had

 • de afweging van de alternatieve strategieën hoe het probleem (de uitdaging) aan te pakken

 • kenmerken van de uiteindelijk gekozen aanpak en motivatie van de keuze tot die strategie

 • de voor - en nadelen ervaren tijdens de toepassing van die aanpak

 • valkuilen en leerpunten

 • concrete tips voor de bezoekers van de presentatie/workshop waar zij de volgende dag al mee aan de slag zouden kunnen

Zo wordt tot slot ook voorkomen dat presentaties sterk theoretisch of commercieel van karakter worden.

Met een dergelijke opzet blijkt het DREAM Event steeds weer veel inspiratie en nieuwe ambassadeurs te creëren. Al vele jaren zien we fraaie Net Promoter Scores (NPS) scores waar we trots op zijn. Die echter tevens als effect hebben dat we de vele steeds weer terugkerende ambassadeurs (en de volgers die zijn overtuigd hebben een keer mee te komen) ook bij de volgende editie niet willen teleurstellen. Opnieuw een inspirerend programma willen bieden.

Daarmee hopen we opnieuw de bezoekers te inspireren. Te verrijken met energie, ideeën en wellicht nieuwe connecties die hen wellicht aanzetten/helpen om (het hun team) hun dromen verder vorm te geven en te realiseren. En daarmee wellicht de basis vormen voor een presentatie van jou met jouw team tijdens het volgende DREAM event. Dat zou de cirkel rond maken.​

Kom jij ook?

DREAM biedt je trouwens ook een uitgelezen kans om te netwerken. De afgelopen jaren waren er steeds tussen de 300 en 400 bezoekers. Afkomstig van ruim 100 unieke bedrijven.

DREAM; Helder op het raakvlak van business en IT

Deze mensen hebben zich ingezet om DREAM waar te maken

Organisatieraad

DREAM23 Programmaraad 

Exposanten

bottom of page