top of page
Judith van de Vorle.png

Judith van de Vorle

Judith is een ervaren business analist en privacy adviseur en doet dat sinds 2018 als zelfstandige (Iron Lady Consulting). Zij is ‘het schaap met de 5 poten’, daar zij tijdens haar carrière op diverse manieren de rol van business analist heeft ingevuld: als ‘echte’ business analist, als coördinator van een ontwerpteam, als product owner en zelfs als scrum master. Haar ervaring zit vooral bij de overheid: Belastingdienst, SVB, IND en sinds 3 jaar is ze werkzaam binnen de strafrechtketen (DJI, Ministerie van Justitie). In deze omgevingen is er vaak een relatie tussen (wijzigingen in) wetgeving en de informatievoorziening. Hierbij komt dan ook de kennis van privacy wetgeving zeer goed van pas. In de strafrechtketen heeft Judith een aantal keren de rol van business product owner opgezet en ingevuld.

  • LinkedIn

Een kijkje in de keuken van de strafrechtketen

Als business analist moet je van vele markten thuis zijn, kennis en inzicht hebben in wat er speelt bij de business en hoe zich dat vertaald in informatievoorzieningen. Zodoende kent de BA rol diverse verschijningsvormen. De ene keer wordt er van je gevraagd om een bedrijfsbrede business analyse te doen t.b.v. een grote verandering, de andere keer ben je onderdeel van een scrumteam als analist en de laatste jaren wordt de BA functie ook vaak ingezet als product owner, omdat je in die rol juist ook (in de basis) de business vertegenwoordigd en afspraken maakt met het scrumteam over de (door)ontwikkeling van een systeem.

Tijdens DREAM23 wil ik jullie graag meenemen in mijn ervaring als business product owner binnen de strafrechtketen (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Waarom business product owner? Omdat ik regelmatig zie dat de eigenaar van een systeem (of voorziening of dienst) in de ene organisatie zit en de beheerder/ ontwikkelaar van dat systeem zit in een andere organisatie. Bij de beheerder van het systeem bevindt zich dan ook het ontwikkel (scrum)team, dat dan veelal ook nog werkzaamheden doet die te maken hebben met andere onderdelen (bv. de infra) binnen de architectuur van de beheerder. En bij die beheerder zit dan ook een product owner, die vooral kijkt naar de werkzaamheden en afhankelijkheden binnen zijn eigen scope. In de strafrechtketen (en mogelijk andere ketens) bevindt de business zich in die hele keten – in verschillende organisaties, en kan die goed vertegenwoordigd worden door de business product owner. Hoe organiseer je dan de verschillende belangen, taken en verantwoordelijkheden in het driemanschap Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Afnemer (Gebruiker). Welke invloed heb je dan nog als eigenaar van dat systeem, hoe zorg je er dan voor dat je toch je business kan vertegenwoordigen door juiste afwegingen te maken om te komen tot een goeie prioritering van al het werk op de backlog. En hoe zorg je ervoor dat de afhankelijkheden en keuzes die binnen je eigen organisatie van belang zijn, ook op tafel komen?

Ik neem jullie mee in hoe ik de rol van business product owner op 2 plekken in de strafrechtketen vorm heb gegeven: binnen DJI, toen zij het eigenaarschap van het Informatieportaal Justitiabelen overgedragen kregen van DG Straffen en Beschermen en binnen team KIV van het Ministerie van JenV-Directie Strafrechtketen voor in beheername van de Vraagmakelaar. In beide gevallen is de Justitiële Informatiedienst (Justid) de beheerder van de systemen. Ik introduceer vanuit het Referentiemodel Opdrachtgeverschap (dat op diverse plakken binnen Justitie wordt gebruikt) de termen als eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer en afnemer.

Ik ga hierbij in op het belang van heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever (vertegenwoordigd als BPO) als de opdrachtnemer – en hoe alle partijen daaraan moesten wennen. Ik laat zien met welke speelvelden ik te maken heb en hoe ik de governance hiervoor heb ingericht. Ik deel met jullie de succesverhalen maar ook zeker de valkuilen.

bottom of page