top of page

DREAM 2008, het begin


DREAM is een initiatief dat bestaat sinds 2008 en dat is opgestart vanuit Atos. DREAM richt zich in de Nederlandse markt op ‘requirements’: Dutch Requirement Engineering and Management. In 2008 werd voor het eerst een congres met vakbeurs georganiseerd onder de naam DREAM event. Ondertussen staat de teller op 9. Volg de berichten via bijvoorbeeld twitter of onze LinkedIn groep.

We willen ook de komende jaren een bijdrage blijven leveren aan het verder verspreiden van de kennis en het begrip betreffende alles wat te maken heeft met requirements; van business rules tot en met user stories, van functioneel ontwerp tot en met modellen van bedrijfsprocessen. Wij hebben als doel deelnemers deelgenoot te maken van recente ontwikkelingen in het vakgebied, onderling ervaringen uit te [laten] wisselen en netwerken te vergroten. De focus ligt daarbij heel nadrukkelijk op kennisdeling om in de praktijk effectiever, efficiënter en voorspelbaarder te kunnen zijn; bewezen praktijkvoorbeelden met een theoretische onderbouwing.

Atos is nog steeds een drijvende kracht achter DREAM en ondertussen hebben een aantal partijen zich als sponsor aangesloten bij de organisatie van het DREAM event.

Parallel aan het DREAM event is een DREAMagazine ontstaan dat met enige regelmaat wordt uitgegeven en waarin artikelen worden gepubliceerd in relatie tot het vakgebied van de requirements engineer. Het streven is om in de komende jaren verder te groeien naar een open community, zonder financieel winstoogmerk.

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u als sponsor of spreker deelnemen aan een volgend DREAM event, dan kunt u contact met ons opnemen via deze website of via een mail naar info@dreamevent.nl.

DREAM: Helder op het raakvlak van Business en IT!

24 views0 comments

Recent Posts

See All

DREAM23; 10 oktober 2023

Ons jaarlijkse DREAM event in Van der Valk Hotel Vianen staat weer voor de deur! Op 10 oktober vanaf 9:00 uur heten we jullie van harte welkom. We hebben een dag georganiseerd bordevol interessante sp

De Call for Speakers DREAM23 is geopend!

Het volgende DREAM event (DREAM23) zal plaats vinden op dinsdag 10 oktober 2023 in Hotel Van Der Valk in Vianen. Wij zijn voor DREAM23 op zoek naar sprekers die onze bezoekers kunnen boeien met pakke

댓글


bottom of page