top of page
Wasim.png

Wasim Alsaqaf 

IT consultant en coach op het gebied van Scaled Agile en Requirements Engineering. Wasim coacht en begeleidt Scrum-teams en organisaties in het implementeren van Scrum binnen een schaalbare omgeving. Daarnaast promoveert Wasim momenteel aan de Universiteit van Twente op het gebied van Requirements Engineering binnen een schaalbare en gedistribueerde Agile omgeving. In het kader van zijn promotie heeft Wasim een aantal artikelen over Requirements Engineering gepubliceerd en gepresenteerd op internationale conferenties waaronder dit jaar in Rome en Zaragoza. Verder geeft Wasim trainingen in Requirements Engineering en Agile werken.

  • LinkedIn

Quality requirements (Non-functionals) in gedistribueerde agile projecten

bottom of page